ORganisatie

Adresgegevens

Judo Vereniging Salland
p/a Warmelo 23
8103 HT Raalte
Mailadres: info@jvsalland.nl

Samenstelling bestuur Judo Vereniging Salland

Functie                                                   Bestuurslid
Voorzitter                                             Dhr. Jeroen Arends
Secretaris                                             vacature
Penningmeester                               Mevr. Ilona Hiddes
Trainerszaken                                    Dhr. Tjeerd Fontein
Wedstrijdsecretariaat                  Mevr. Natasja Schrijver
Activiteitencommissie                  Dhr. Eric Wesseling
Automatisering                                 Dhr. Jeroen Arends
Ledenadministratie                        Mevr. Natasja Schrijver
Algemene zaken                               Dhr. Ernst Tunderman

Bestuur en trainers hebben allen een goedgekeurde verklaring omtrent gedrag (VOG) .  Passend bij deze VOG hebben wij de volgende gedragsregels opgesteld, die kunt u hier lezen.  Bij eventuele overschrijdingen hiervan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersonen van de vereniging (klik hier voor meer informatie).

Vragen?

Vragen kunt u via email aangeven. Het emailadres van de secretaris is:  info@jvsalland.nl.